کتابچه راهنمای برنامه Brup Suite برای متخصصین امنیت برنامه‌های کاربردی برای مستندسازی برنامه امنیتی Brup Suite ایجاد شده است و در حین خواندن آن خواهید آموخت چگونه آن را راه‌اندازی کنید و چگونه از آن برای آزمایش امنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب استفاده کنید. همچنین در حین خواندن این کتاب با ویژگی‌های اصلی این برنامه هم آشنا خواهید شد.

دانلود: دریافت