سامانه‌های کنترل صنعتی، مثل کنترلرهای برنامه‌پذیر منطقی و تجهیزات نهفته صنعتی برای خودکارسازی فرایندهای واحدهای صنعتی به‌کار می‌روند، بنابراین کلیه‌ی تأسیسات و تجهیزات واحد صنعتی و تمام سرمایه‌های آن از جمله اطلاعات محرمانه آن صنعت در اختیار این سامانهها است.

از آنجا که امروزه واحدهای صنعتی مهم‌ترین نقش را در اقتصاد و در نتیجه اقتدار کشورها بازی می‌کنند، کنترل و مدیریت فرایند آن‌ها مسئله‌ای امنیتی محسوب می‌شود. در ‌واقع امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی، تأثیر مستقیمی روی چرخه‌ اقتصادی دارند.

پس از وقوع موارد متعدد حمله‌های ناقض امنیت به تأسیسات صنعتی حساس و حیاتی در کشورهای مختلف، امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی به طور خاص مورد توجه قرار گرفت. در میان تهدیداتی که بالقوه این سامانه‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد، تهدیدات سایبری جزو مهم‌ترین‌ها و گسترده‌ترین‌ها هستند.

در هر صورت، شناخت تهدیدات، وابسته به شناخت نقاط آسیب‌پذیر سامانه کنترل صنعتی است. اگرچه تشخیص این نقاط به طور کامل و دقیق، به شناخت کامل و دقیق معماری و طراحی سامانه کنترل بستگی دارد، اما می‌توان به نقاطی اشاره کرد که آسیب‌پذیری‌های بالقوه‌ای برای سامانه‌های کنترل صنعتی ایجاد می‌کنند.

در هر صورت، در این دوره کتاب که برای مهندسین کنترل و کامپیوتر طراحی شده است، به عنوان یک مهندس امنیت با مسائل مختلف مربوط به امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی از قبیل حملات هدفمند، آسیب‌پذیری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پروتکل‌ها و معماری شبکه‌های صنعتی و ... آشنا خواهید شد.

دانلود: دریافت