همانطور که از عنوان این کتاب بر می‌آید، موضوع مورد بررسی قرار گرفته ضعف امنیتی XSS یا Cross-Site Scripting در برنامه‌های کاربردی تحت وب است. متاسفانه این واژه در پارسی به تزریق کدهای اسکریپتی توسط تمامی نهادهای امنیتی ترجمه شده است که اشتباه است. 

ترجمه دقیق این واژه اسکریپت نویسی فراوبگاهی می‌شود که در این کتاب به منظور استاندارد بودن متن ترجمه و تالیف مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در این کتاب برخی دیگر از واژگان رایج در حوزه امنیت و اطلاعات مانند پیلود، Cyberespionage و... دوباره به پارسی برگردانده شده‌اند تا اشتباه‌هات ترجمه آنها در گذشته رفع شوند.

دانلود: دریافت