فریمور پایین‌ترین لایه برنامه‌نویسی دستگاه‌های Embedded است که به نحوی مانند یک سیستم‌عامل برای این دستگاه عمل می‌کند. هر گونه تغییر مخربانه (Malicious) در فریمور دستگاه‌های Embedded موجب در دست گرفتن کنترل دستگاه می‌شود. 

در این مقاله یک مطالعه موردی بر روی مهندسی معکوس فریمور controlLogix L61  شرکت آلن بردلی انجام شده است. در واقع در این مقاله به مهندسی معکوس مکانیزم اعتبارسنجی به روزرسانی فریمور و آپلود یک فریمور تقلبی در آن پرداخته شده است.

به طور کلی ارتباط با یک دستگاه Embedded را می‌توان به این سه لایه تقسیم کرد.

           1-  لایه برنامه‌نویسی 

           2-  لایه فریمور

           3-  لایه سخت‌افزار 

اغلب کنترلرهای برنامه‌پذیر منطقی یک زبان برنامه‌نویسی به اسم لدرلاجیک برای برنامه‌نویسی دارند. (برای برنامه نویسی کنترلرهای آلن بردلی از برنامه Rockwell RSlogix و برای کنترلرهای زیمنس از برنامه Step7 استفاده می‌شود.). تصویر 1 این سه لایه را نمایش داده است.در واقع فریمور پلی بین برنامه‌نویسی و سخت‌افزار دستگاه است. همه دستگاه‌های Embedded از الگوریتم¬های چک‌سام و توابع هش برای ارزیابی فریمور استفاده می‌کنند. برای این ارزیابی به دلیل محدودیت در منابع از الگوریتم‌های CRC که سبک هستند، استفاده می‌شود. تصویر 2 نحوه و مراحل مهندسی معکوس فریمور را نشان می‌دهد. 


 به طور کلی در بخش تحلیل باینری به بررسی بخش‌های مختلف فایل و مقایسه این فایل با نسخه‌های مشابه و شناسایی و بررسی فایل سیستم می‌پردازیم. در بخش دیزاسمبلی به بررسی و شناسایی توابع مورد استفاده، شناسایی معماری پردازنده و غیره پرداخته می‌شود.

در بخش آخر درصدد استخراج متد ارزیابی فریمور در زمان بروزرسانی هستیم که با استفاده از تکنیک‌های جعبه سیاه و دیباگ سخت‌افزاری قابل اعمال است. قبل از  توضیح هر بخش به بررسی ابزارهایی که در این راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌پردازیم. 

           1.  برای تحلیل باینری از ابزارهای ویرایشگر هگزادسیمال برای مقایسه  (VBin Diff) Visual Binary Diff و ابزار Binwalk برای آنالیز ایستای و شناسایی ساختار فایل سیستم استفاده می‌شود. 

           2.  برای فرآیند دیزاسمبلی معمولا از ابزار IDA Pro استفاده می‌شود. 

           3.  برای جستجوی فراگیر تا دور زدن مکانیزم اعتبارسنجی از ابزار CRC RevEng Tool استفاده می‌شود. 

           4.  برای دیباگ سخت‌افزاری معماری ARM از ARM Development studio 5  استفاده می‌شود. 

مراحل انجام و تحلیل فریمور تا کشف آسیب‌پذیری: 

           1.  فریمور دستگاه مذکور را می‌توانید از سایت Rockwell دانلود کنید.

           2.  برای آنالیز عمومی ساختار فریمور از ابزار HXD استفاده می‌شود تا اگر بخشی فشرده شده و رمز شده را تشخیص دهد. اگر چنین بخشی وجود داشته باشد، بایستی الگوریتم بازگشایی استفاده شده اعمال شود تا کد اصلی به دست اید.

           3.  بخش بعد comparison code است. در این فاز هدف شناسایی مقادیر ایستا و پویا در فایل است. از مقایسه فایل مورد بررسی با نسخه‌های مشابه این فریمور می‌توان مقادیری که در الگوریتم checksum مورد استفاده قرار می‌گیرد، شناسایی کرد.

به عنوان نمونه در این مطالعه دو نسخه قدیمی و بسیار جدید فریمور این کنترلر که با FRN 13.07 و FR 20.13  نشان داده می‌شود، مورد مطالعه قرار گرفته است. با مقایسه این دو نسخه در ابزار VbinDiff مشخص شد که بسیاری از بخش‌های این دو نسخه فریمور مشابه یکدیگرند. 

بعد از مقایسه‌ نسخه‌های مختلف فریمور باید فریمور هدف را با جستجوی امضاهای شناخته شده فایل‌های معروف مانند (Zlib, Gzip, LZMA, Cramfs, SquashFS, JFFS2,YAFFS) مورد بررسی قرار داد. سپس با استفاده از ابزار binwalk فایل‌های مشابه و سیستم فایل مورد تحلیل قرار گیرد.

قبل از تحلیل فریمور با استفاده از IDA الزامی است که نوع پردازنده معین شود که در این مطالعه پردازنده ARM است. ابزار IDA نمی‌تواند به طور کامل فریمور را دیزاسمبل کند. در واقع بخش‌های عظیمی از فایل به صورت خودکار توسط این ابزار قابل بررسی نیست. اما برخی توابع قابل شناسایی و نمایش است. 

راه دیگر جستجوی رشته‌ها در فایل است که به کمک ابزارIDA  می‌توان رشته‌های موجود را جستجو کرد. به عنوان نمونه رشته‌های XML یافت شده در این فریمور مربوط به حافظه compact flash memory است. 

همچنین رشته‌هایی مربوط به نسخه‌های کامپایلر ARM یافت شدند. رشته دیگری که در تحلیل این فایل یافت شد، رشته Bigdigits است که نشان دهنده آن است که فریمور شامل محتویات رمزگذاری شده است. 

مرحله نهایی یافتن متد اعتبارسنجی به روزرسانی فریمور است. در این راستا توابع مختلف موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما با تحلیل توابع الگوریتم مربوط به اعتبارسنجی یافت نشد. بعد از اینکه با تحلیل توابع ساختار مورد نظر به دست نیابد از این واقعیت که الگوریتم‌های CRC معمولا از دستورالعمل انحصاری EOR برای اسمبلی ARM استفاده می‌کند. سپس با بررسی این دستورالعمل‌ها به دنبال یافتن الگوریتم اعتبارسنجی می‌گردد.

وقتی تحلیل باینری و بررسی توابع جوابگو نیست، معمولا از روش جعبه سیاه (کورکورانه) برای پیدا کردن متد اعتبارسنجی فریمور استفاده می،شود. در این روش هدف آن است که مقادیری که تحت تاثیر این مکانیزم اعتبارسنجی هستند، یافت شوند. 

لذا بایستی در این راستا بایت به بایت تغییر ایجاد کنیم تا موقع به‌روزرسانی فریمور اگر داده تغییر یافته در رنج مورد بررسی مکانیزم به روزرسانی باشد به روزرسانی با خطا مواجه می‌شود. اما این را هم باید در نظر داشت که وقتی اپلود کردن در چنین سطحی اتفاق بیوفتد ممکن است دستگاه بسوزد. 

به عنوان نمونه اگر به اولین بایتی که نشان دهنده نسخه فریمور است، یک مقدار اضافه کنیم و سپس با استفاده از controlflash نسخه این فریمور را اپلود کنیم، دستگاه دچار خطا می‌شود. بنابراین این بایت در مکانیزم اعتبارسنجی شرکت داشته است.

هدف از فرایند اکسپولیت در این مقاله این است که نسخه میان‌افزار را به نسخه‌ای افزایش دهد که اصلا وجود ندارد و سپس متد اعتبارسنجی را به گونه‌ای تغییر دهد که آن نسخه را به عنوان میان‌افزار جدید شناسایی کند.


عضو کانال تلگرام بنده شوید: @CybersecurityWithMilad

در دوره امنیت سامانه های صنعتی بنده ثبت نام کنید: http://cephalexin.blog.ir/post/20