پنجمین کنفرانس و نمایشگاه امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت برگزار شد و به اتمام رسید. در این همایش بنده در قسمت اول به معرفی پژوهش دوست عزیزم، آقای علی عباسی (صفحه شخصی ایشان) با عنوان حملات پین کنترل بر روی سامانه‌های صنعتی پرداختم. در قسمت دوم نمایش به امنیت سامانه‌های عامل بلادرنگ و همچنین نحوه عملکرد بدافزار استاکس‌نت در حمله به نیروگاه اتمی نطنز پرداختم. در قسمت زیر شما می‌توانید اسلاید و فایل‌های مربوط به این ارائه را دانلود و مشاهده کنید.

  1. دانلود اسلاید (کلیک کنید)
  2. دانلود فیلم مربوط به هوک توابع سیستمی (کلیک کنید)
  3. دانلود فیلم مربوط به سناریو بدافزار استاکس‌نت (کلیک کنید)
  4. مشاهده فیلم مربوط به سناریو حمله پین کنترل روی مُد آنالوگ (کلیک کنید)