سلام، یکی از مسائلی که در هنگام نوشتن و بهبود مستمر شلکد با آن رو به رو هستیم، استخراج و تبدیل آن به فرمت قابل استفاده در یک اکسپلویت یا یک فایل اجرایی است. امروز یک اسکریپت خیلی ساده نوشتم که می‌تواند شلکد را از داخل یک فایل باینری استخراج کند. اگر مسئله‌ای در این اسکریپت دیدید، بگویید تا آن را رفع کنم.

خروجی استخراج شلکد برای معماری اینتل:

خروجی استخراج شلکد برای معماری آرم:


لینک در گیت‌هاب: https://github.com/miladkahsarialhadi/shellcoder