در راستای سوالی یکی از دوستان درباره فلسفه پیاده ‏سازی و عملکرد شبکه ‏های سلولی در ارتباطات موبایلی، بنده قصد دارم در حد خیلی ساده اینجا این مسئله را توضیح بدهم.


ببینید، سال 1960 که اولین سامانه ‏های ارتباطی موبایل در قالب شبکه ‏های Improved Mobile Telephone System یا همان IMTS ایجاد شدند، یک مسئله عمده ‏ای که وجود داشت، عدم توسعه‏ پذیری و Scalable بودن این شبکه‏ها بود.